TOSYALI ONLINE

Çevre ve İsg Politikası

TOSYALI CEZAYİR Çelik sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir, Çalışanların sağlığını, güvenliğini ve çevrenin korunmasını koruyarak Nitelikli personeli ile yüksek performanslı bir ürün sunmayı amaçlamaktadır

Bunun için aşagidaki noktalara önem verilir. :

TOSYALI CEZAYİR İSG faaliyetlerini TOSYALI HOLDİNG'in İSG politikası ile uyum içinde olacak yönetir.

Bu bakımdan, TOSYALI CEZAYİR, aşağıdakileri taahhüt eder:

Tüm TOSYALI CEZAYİR çalışanlarının, hiyerarşideki sıraları ve faaliyetleri ne olursa olsun, şirketin politikasına saygı duyması, İSG yönetim sistemini uygulaması ve hedeflerine ulaşmasına aktif olarak katkıda bulunması beklenir.

Sağlık, güvenlik ve çevre koruma şirketteki herkesin işidir.