TOSYALI ONLINE

Çalışanların Uyması Gereken Etik Davranış Kuralları
2.1. Bilgi Güvenliği

Bilgi güvenliği ve gizliliği konusundaki tüm şirket düzenlemeleri, taahhütname ve yönetmelikler aşağıdaki maddelerin tamamlayıcısı olarak kabul edilir.

2.1.1 Fikri Mülkiyet Hakları

Yeni geliştirilen ürün, süreç ve yazılımların fikri mülkiyet haklarını teminat altına alabilmek için yasal olarak işlemlerin zamanında başlatılmasını ve tamamlanmasını sağlamak, bu tür buluş ve bilgilerin yazılı onay alınmaksızın üçüncü kişilerle paylaşılmasını önlemek,

2.1.2 Bilgi Yönetimi

2.1.3 Güvenlik ve Kriz Yönetimi

2.1.4 Gizlilik

2.1.5 Sosyal Medya Kullanımı

2.2. Çıkar Çatışmasından Kaçınmak

Çıkar çatışması; çalışanların görevlerini tarafsız bir şekilde icra etmelerini etkileyen ya da etkileyebilecek ve kendilerine, yakınlarına, arkadaşlarına ya da ilişkide bulunduğu kişi ya da kuruluşlara sağlanan her türlü menfaati ve onlarla ilgili maddi ya da herhangi bir şahsi çıkara sahip olmaları halini ifade eder.

2.2.1 Kendi veya yakınlar lehine işlem yapmama

2.2.2 Temsil ve organizasyon davetlerine katılım

İş ilişkisi içerisinde bulunulan veya bulunulma potansiyeli taşıyan kişi veya kurumların gerçekleştirdiği genel katılıma açık; konferans, resepsiyon, tanıtım etkinlikleri, seminerler vb. dışındaki, karar almada etkileyici olan veya öyle algılanabilecek sportif faaliyetler, yurt içi/dışı geziler, vb. davetlere katılım Genel Müdür onayına bağlıdır.

2.2.3 İşten Ayrılanların Topluluk ile İş Yapması

2.2.4 İçsel Bilgilerin Paylaşılması ve Ticareti (Insider Trading)

2.3. Yolsuzlukla Mücadele

Tosyalı Holding ve grup şirketleri rüşvete ve her türlü yolsuzluğa karşıdır. Yolsuzluk, ticari hayata, kurumlara ve çalışanlarına zarar verir, ticari itibarı ve saygınlığı tamir edilemez şekilde zedeler. Tosyalı Holding ve grup şirketleri rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusunda son derece titiz ve hassastır. Tüm çalışanlar ve şirket adına hareket eden tüm üçüncü kişiler, yolsuzlukla mücadele kurallarına ve ilgili mevzuata uymakla yükümlüdür.

2.3.1     Hediye Almak ve Vermek

Tosyalı Holding ve grup şirketleri prensip olarak tüm çalışanlarının müşteriler, tedarikçiler, bayiler, yetkili satıcı ve yetkili servisler dahil tüm üçüncü kişilerle hediye, davet ve ağırlama teklifi ve kabulü dahil maddi çıkar sağlama izlenimi yaratabilecek ilişkilere girmelerini yasaklar.

Tosyalı Holding ve grup şirketleri ile iş ilişkisi kurmak ya da sürdürmek isteyen özel ya da resmi kişi ve kuruluşlarla olan ilişkilerin yürütülmesinde aşağıda belirtilmiş olan kriterlere uyulmalıdır;

2.3.2     Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele

Tosyalı Holding ve grup şirketlerinde rüşvet ve yolsuzluğun hiçbir şekline tolerans gösterilmez. Ticari faaliyette bulunduğumuz her yerde uygulanan rüşvet ve yolsuzlukla mücadele kanun ve yönetmeliklerine kati surette uyum sağlar ve çalışanlarından da aynı şekilde uymalarını bekler.

3.           İş Sağlığı ve Güvenliği

4.           Sivil Toplum Kuruluşları ve Siyasal Faaliyet

Çalışanların görev aldıkları siyasi faaliyetler sebebiyle mevcut görev ve sorumluluklarında çıkar çatışması yaratacak durumlardan uzak durmaları gerekir.

Şirketi temsilen herhangi bir sivil toplum kuruluşuna üyelik ve çalışmalarına katılım Şirket bilgisi dahilinde gerçekleştirilebilir.

5.           Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü ve Bir Endişeyi Raporlama

Tosyalı Holding ve grup şirketleri açık ve şeffaf iletişime önem verir. Şirketlerimizin, çalışanlarımızın Tosyalı Holding şirket politika ve prosedürlerinin ihlal edildiğini düşündükleri işlem ve davranışları bildirebilmeleri için Etik Hattı mevcuttur. Etik hatta bildirim e-mail (etik@tosyaliholding.com.tr ) vasıtasıyla yapılabilir.

Bu tür kaygılar oluştuğunda, çalışanların Etik Hattan iletişime geçmeden, öncelikli olarak sıralı amirlerine danışmaları önerilmekle beraber kaygıları bu yolla giderilmediği durumlarda, çalışanlar Etik Hat aracılığı ile Tosyalı Holding yetkili birimi olan Etik Kuruluna ulaşabilecektir.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.

Bildirim mekanizmasının çalışmasına uygun ortamın ve etkinliğinin sağlanması için en başta yönetim güvence verir. Çalışanlar ise bildirim mekanizmasının etkinliğinin sağlanmasında yönetime destek vermeleri yönünde bilinçlendirilir.

İhbar edilebilecek ihlal veya uygunsuz davranış biçimlerinden bazıları şunlardır: