TOSYALI ONLINE

Hava Ayrıştırma Ünitesi


Tosyalı Algerie fabrikasında 3 Hava ayrıştırma tesisi bulunmakta olup, toplam kapasite üretim miktarları aşağıdaki gibidir:

3 Hava ayrıştırma tesisi, Tosyalı Algerie'nin ergitme ve DRI tesisi başta olmak üzere tüm birimlerini beslemek için yüksek kalitede Oksijen, Azot ve Argon üretmektedir.

Bir hava ayırma tesisi, atmosferik havayı birincil bileşenlerine, tipik olarak Azot, Oksijen ve Argon'a ayırır.

Ayırma yöntemi kriyojenik damıtma olarak bilinir.

Atmosferik hava ayrılmadan önce basınçlandırma, soğutma, karbondioksit giderme, nem alma, genleşme ve ardından Oksijen, Azot ve Argon'un kaynama sıcaklığına ulaşması gibi birkaç aşamadan geçmektedir.

Proses sonunda saf Oksijen, Azot ve Argon tüm birimlere borularla ulaştırılır.