TOSYALI ONLINE

Doğrudan İndirgeme

Yıllık üretim kapasitesi: 2.5 Milyon Ton


Doğrudan indirgeme ünitesi, ark ocağını beslemek için yüksek kaliteli DRI (Doğrudan İndirgenmiş Demir) üretir.

Tosyalı Cezayir Doğrudan İndirgeme Ünitesi dünyadaki en büyük Sıcak / Soğuk DRI üretim ünitesidir

Doğrudan indirgeme, erime sıcaklığına ulaşmadan cevheri demire dönüştüren yeniden biçimlendirilmiş doğal gaz kullanılan bir dizi süreçtir. Prensibi demir cevherini indirgemek için yüksek sıcaklıkta (yaklaşık 1000 °C) gazın indirgeme eylemine maruz bırakmaktır. Yeniden biçimlendirilmiş doğal gaz karbon monoksit ve hidrojenden oluşur.

Doğrudan indirgeme ünitemizin gerçekleştirilmesi için ortaklarımız doğrudan indirgeme teknolojisinde dünya lideri olan MIDREX ve Paul Wurth’tur. Tesisimizin işleme kapasitesi, sürekli üretim sistemi sayesinde saatte 300 tonun üzerindedir.

Ünite, Tosyalı Cezayir’e üretim esnekliği açısından kayda değer bir avantaj sağlar ve demir atığı ve ham madde bağımlılığımızı büyük ölçüde azaltır.