TOSYALI ONLINE

Af Eritme Atölyesi

Yıllık sıvı çelik üretim kapasitesi: 3.7 Milyon Ton


Ark ocakları Doğrudan İndirgenmiş Demiri (DRI) sıvı çeliğe dönüştürür ve sürekli döküm makinesini (CCM) besler

Bir ark ocağında 3 grafit-karbon elektrot arasında yüksek voltaj uygulanır ve metal eritilir. Bu voltaj bir elektrik arkı meydana getirir. Arkın ürettiği sıcaklık 1,800 °C üzerindedir ve 3,600 °C’ye ulaşabilir ve çeliği eritir.

19. yüzyılda geliştirilen bu süreç günümüzde büyük oranda kontrol ve optimize edilerek yüksek kaliteli çelikler üretebilme kabiliyeti ve çok yönlülüğü dolayısıyla kaçınılmaz olmuştur, çünkü indirgenmiş cevherin yanı sıra hurda metal de kullanabilmektedir. Elektriğin bol olduğu ve elektrik şebekesinin istikrarlı ve gelişmiş olduğu bölgelerdeki karlılığı ilginçtir.

Tosyalı Cezayir bows fırınlarının kurulumu için TENOVA’ya güveniyor. Onlarca yıllık tecrübe ile Tenova yenilik, güvenilirlik ve verimlilik vizyonunu Tosyalı ile paylaşıyor.