TOSYALI ONLINE

KALİTE POLİTİKASI

Tosyalı Cezayir olarak önceliğimiz ; market koşullarında tüm imkanlarımızı müşterilerimiz ve paydaşlarımız için harekete geçirmek ve onların ihtiyaç ve beklentilerini ön görerek rakiplerimizden farklılık yaratmaktır.

Tosyalı Cezayir kalite politikası 5 stratejik eksene dayandırılmıştır.

1. Müşterileri ve paydaşları memnun etmek ve beklentilerini öngörmek, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları anlamak.

2. Sürdürülebilir bir şirket için  sürekli gelişimi esas almak.

3. Standardlara ve yasal düzenlemelere uygun ve güvenilir ürünler sunmak.

4. Güvenilir ürünlerin üretilmesini temin edecek üretim araç, gerek ve teknolojilerin uygulanmasını sağlamak

5. Çevreye duyarlı, çalışanlarının korunmasını esas alan üretim ve yönetim anlayışına sahip olmak

Bu stratejik eksenlerden hareketle süreç performanlarını geliştirecek hedeflerin oluşturulması ve izlenmesi esas alınmıştır.

Bu hedeflere ulaşmak için, Tosyali-Cezayir yönetimi aşağıdakileri taahhüt eder:

Tosyali-Cezayir kalite politikasının uygulanması tüm çalışanlarının gayret ve katkılarıyla yürütülmektedir.