TOSYALI ONLINE

HSE

Sağlık, güvenlik ve çevre sorunları ile ilgili uygulamaları iyileştirmek, her sektör için günlük bir zorluktur. Bu amaçla Tosyalı Cezayir, bu stratejik alanlarda bilgiyi yükseltmekle görevli ulusal kuruluşlarla anlaşmalar yaparak en iyi teknolojik tesisleri elde etmek için yatırım yaptı. Halk sağlığı ve çevrenin korunması Tosyalı Cezayir'in önceliklerinin başında geliyor. Yöneticiler böyle bir alanın gerektirdiği hassasiyetin farkındadır. Üretim kalitesinin gerekliliği, çevrenin hem işçi hem de nüfus için iyileştirilmesi yoluyla zorunlu olarak artırılmalıdır. Sağlık, güvenlik ve çevre, toz giderme teknolojilerine büyük yatırımların yanı sıra çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza karşı bireysel koruma veya iyi uygulamaların farkındalığının artırılması / yaygınlaştırılmasını gerektirir. Tosyalı Cezayir, bu hayati konular için sürdürülebilir iyi yönetim uygulamaları oluşturmak amacıyla Ulusal Mesleki Riskleri Önleme Enstitüsü ile bir anlaşma imzaladı.