TOSYALI ONLINE

Etik Davranış Kuralları Uygulama Prensipleri

İhlallerin Bildirim Yükümlülüğü ve Bir Endişeyi Raporlama

Tosyalı Holding ve grup şirketleri açık ve şeffaf iletişime önem verir. Şirketlerimizin, çalışanlarımızın Tosyalı Holding şirket politika ve prosedürlerinin ihlal edildiğini düşündükleri işlem ve davranışları bildirebilmeleri için Etik Hattı mevcuttur. Etik hatta bildirim e-mail (etik@tosyaliholding.com.tr ) vasıtasıyla yapılabilir.

Bu tür kaygılar oluştuğunda, çalışanların Etik Hattan iletişime geçmeden, öncelikli olarak sıralı amirlerine danışmaları önerilmekle beraber kaygıları bu yolla giderilmediği durumlarda, çalışanlar Etik Hat aracılığı ile Tosyalı Holding yetkili birimi olan Etik Kuruluna ulaşabilecektir.

Kişinin, işyerindeki huzuru ya da iş ilişkilerini olumsuz yönde etkileyecek şekilde yaptığı bildirimin 3.şahıslara ifşa edilmesi kesinlikle önlenecektir.

Bildirim mekanizmasının çalışmasına uygun ortamın ve etkinliğinin sağlanması için en başta yönetim güvence verir. Çalışanlar ise bildirim mekanizmasının etkinliğinin sağlanmasında yönetime destek vermeleri yönünde bilinçlendirilir.

İhbar edilebilecek ihlal veya uygunsuz davranış biçimlerinden bazıları şunlardır: