TOSYALI ONLINE

KALİTE POLİTİKASI

Mevcut piyasa ortamında, Tosyalı-Cezayir önemli bir öncelik kurulmuş: tüm kaynaklarını harekete geçirerek müşterilerinin ve diğer paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini öngörerek kendini rakiplerinden ayırma ihtiyacı.

Tosyalı Cezayir-kalite politikası 5 stratejik eksenler etrafında dayanmaktadır:

1. Müşterileri ve diğer paydaşları memnun etmek ve beklentileri öngörmek için mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları anlamak.

2. Performansın sürekli iyileştirilmesi, şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak için günlük bir endişe kaynağıdır.

3. Düzenlemelere uyma, yürürlükteki standartların gereklilikleri uymasi ;müşteriye, normatif ve yasal yükümlülükleri yerine getiren güvenli bir ürün garanti eder.

4. Gereksinimleri karşılayan ve faaliyeti sürdüren ürünün sağlanması ve ürünün zamanında teslim edilmesi için araçların sağlanması.

5. Tosyalı Cezayir süreçlerinde çevrenin korunmasına, doğal kaynakların tüketiminin azaltılmasına ve çalışanların korunmasına katkısı dikkate alınmakta,

Bu stratejik eksenlerden, süreçlerin performansını iyileştirmek için belirlenmiş çeşitli süreç sayfalarında tanımlanan kalite hedefleri akmaktadır.

Bu hedeflere ulaşmak için, Tosyali-Cezayir Genel Müdürlüğü aşağıdakiları taahhüt eder:

• Paydaş memnuniyetini arttırmak

• Sürekli iyileştirme ve yenilik için fırsatlar bulmak

• Genel performansı iyileştirilmesi

• Beceri geliştirmek

• Uygulanabilir şartlara uymak

• Bu politikanın yürütülmesi.için gerekli araçları adamak

Tosyali-Cezayir bu politikayı uygulamaya koymak ve uygulamasını düzenli olarak takip etmek için seferberlik ve herkesin güçlü şekilde ifade edilmesine güveniyor,


Belge içeriğine buradan ulaşabilirsiniz.


MURAT OZDEMIR

TOSYALI ALGERIA

FACTORY MANAGER