TOSYALI ONLINE

KALİTE POLİTİKASI

Mevcut piyasa ortamında, Tosyalı-Cezayir önemli bir öncelik kurulmuş: tüm kaynaklarını harekete geçirerek müşterilerinin ve diğer paydaşlarının ihtiyaç ve beklentilerini öngörerek kendini rakiplerinden ayırma ihtiyacı.

Tosyalı Cezayir-kalite politikası 6 stratejik eksenler etrafında dayanmaktadır:

1. Müşterileri ve diğer paydaşları memnun etmek ve beklentileri öngörmek için mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları anlamak.

2. Performansın sürekli iyileştirilmesi, şirketin sürdürülebilirliğini sağlamak için günlük bir endişe kaynağıdır.

3. Düzenlemelere uyma, yürürlükteki standartların gereklilikleri uymasi ;müşteriye, normatif ve yasal yükümlülükleri yerine getiren güvenli bir ürün garanti eder.

4. Gereksinimleri karşılayan ve faaliyeti sürdüren ürünün sağlanması ve ürünün zamanında teslim edilmesi için araçların sağlanması.

5. Çevrenin korunmasına katkı; doğal kaynakların tüketimini azaltmak, atık malzemeleri azaltmak ve tüketmek.

6. İş kazası riskini ortadan kaldırarak ve işyerinde yaşam kalitesini artırarak çalışanları korumak.

Bu stratejik eksenlerden, süreçlerin performansını iyileştirmek için belirlenmiş çeşitli süreç sayfalarında tanımlanan kalite hedefleri akmaktadır.

Bu hedeflere ulaşmak için, Tosyali-Cezayir Genel Müdürlüğü aşağıdakiları taahhüt eder:

Tosyali-Cezayir, aynı zamanda bu politikayı kalite yönetiminin sürekli iyileştirilmesiyle iletmeyi, saygı göstermeyi ve uygulamayı taahhüt eder.


Belgeyi buradan görüntüleyebilirsiniz.


IBRAHIM ELCIBOGA

TOSYALI ALGERIA

GENERAL DIRECTOR