Ürünlerimiz / Nervürlü İnşaat Çeliği

Nervürlü İnşaat ÇeliğiNervürlü inşaat çelikleri, NA 8634,DIN 488, ASTM A 615 , BS 4449 standartlarına göre üretilebilmektedir. Müşteri talebine göre farklı analizlerde veya özel alaşımlı çelik kaliteleri de üretilebilmektedir.


Değişik inşaat projeleri için üretilen düz ve nervürlü ürünler, Tosyalı Algaria teknolojisiyle deneyiminin bir sonucu olarak dar boyut ve biçim toleransları ile 8-40 mm arasında üretilebilmektedir.

8-40 mm çap aralığında üretilen nervürlü  inşaat çeliği otomatik paketleme makinalarında 2-2,5 mton’luk bağlar halinde en az 4 yerinden çemberlenerek paketlenmektedir. Bağların her iki ucunun düzgün olabilmesi için paketleme esnasında çubuklar tamponlanır.

Nervürlü inşaat çubukları 6-12 metre boylarında üretilmektedir. Müşteri talebine bağlı olarak 6-18 metre özel boylarda üretilebilir.
Tosyalı Algeria ‘da üretilen nervürlü inşaat çeliği  döküm bazında ayrılmakta, her döküm ayrı bir numara ile tanımlanmakta ve müşterideki kullanım aşamasına kadar bu numara ile izlenebilmektedir.


Ürün kalitesi ; döküm numarası bazında müşteriye sunulan mill test sertifikaları ile garanti edilmektedir.