Kurumsal / Çevre ve İsg Politikası

Çevre ve İsg Politikası

TOSYALI CEZAYİR Çelik sektöründe faaliyet gösteren bir şirkettir, Çalışanların sağlığını, güvenliğini ve çevrenin korunmasını koruyarak Nitelikli personeli ile yüksek performanslı bir ürün sunmayı amaçlamaktadır

Bunun için aşagidaki noktalar uymalidir :

- Eğitim yoluyla becerilerin geliştirilmesi ve çalışma yöntemlerinin sürekli iyileştirilmesi.
- İşyerindeki tüm sağlık ve güvenlik konularında personelin katılımı ve danışmanlığı
- Faaliyetlerimizin ve süreçlerimizin ve bunların gelişimlerinin sağlıklı ilerlemesini sağlayarak kirliliği ve çevre üzerindeki etkilerini önlmek.
- Atık ve hava emisyonları azaltıması , Su ve enerji tüketiminin de indirgemesi.

TOSYALI HOLDİNG'in İSG politikasına Uyum içinde, TOSYALI CEZAYİR faaliyetlerini referanslara göre yönetir.

Bu bakımdan, TOSYALI CEZAYİR, ciddiyetle şunları taahhüt eder: -
Sağlık, iş güvenliği ve çevre koruma ile ilgili tüm yasal ve düzenleyici şartlara ve ayrıca TOSYALI standartlarına uymak.
- Çalışma faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri tespit edip değerlendirerek personele ve sağlıktan etkilenenlere zarar gelmesini önleyin ve bunları ortadan kaldırmak veya yönetmek için uğuraşmak.
- Tüm  faaliyetlerimizin ve süreçlerimizin çevresel yönlerini ve etkilerini önlemek ve değerlendirmek.
- İSG yönetim sistemini kesinlikle uygulamak ve sürekli olarak iyileştirmek.
- Şirketin İSG politikasını taşeronları ve tedarikçileri tarafından uygulamak.
- Uygunsuzlukları önleyerek ve fonksiyon bozukluklarını çözerek organizasyon ve işletme süreçlerini iyileştirmek.

Tüm TOSYALI CEZAYİR işçilerinin, hiyerarşideki sıraları ve faaliyetleri ne olursa olsun, şirketin politikasına saygı duyması, İSG yönetim sistemini uygulaması ve hedeflerine ulaşmasına aktif olarak katkıda bulunması beklenir.

Sağlık, güvenlik ve çevre koruma şirketteki herkesin işidir.

                                                                                                                                                      MURAT OZDEMIR
                                                                                                                                                      FABRIKA MÜDÜRÜ

 

Date : janvier 2019
REF : PHSE 007