Kurumsal / Kalite Politikası

Kalite Politikası

Tosyalı Cezayir  olarak önceliğimiz ; market koşullarında  tüm imkanlarımızı  müşterilerimiz  ve paydaşlarımız için harekete geçirmek  ve  onların ihtiyaç ve beklentilerini  öngörerek  rakiplerimizden  farklılık yaratmaktır. 


Tosyalı Cezayir kalite politikası 5 stratejik eksene dayandırılmıştır.

1. Müşterileri ve paydaşları memnun etmek ve beklentilerini öngörmek, mevcut ve gelecekteki ihtiyaçları anlamak.
2. Sürdürülebilir bir şirket  için   sürekli  gelişimi  esas  almak.
3. Standardlara  ve  yasal düzenlemelere uygun  ve güvenilir ürünler sunmak.
4. Güvenilir ürünlerin üretilmesini  temin edecek üretim araç, gerek ve teknolojilerin uygulanmasını sağlamak
5. Çevreye duyarlı, çalışanlarının  korunmasını esas alan üretim ve  yönetim anlayışına sahip olmak

Bu stratejik eksenlerden hareketle süreç performanlarını geliştirecek hedeflerin oluşturulması ve izlenmesi  esas alınmıştır.

Bu hedeflere ulaşmak için, Tosyali-Cezayir yönetimi  aşağıdakileri taahhüt eder:

• Paydaşlarının  memnuniyetini artırmak
• Sürekli iyileştirme ve yenilik için fırsatlar yaratmak
• Genel performansın iyileştirilmesini sağlamak
• Tecrübe ve  becerileri geliştirecek ortamlar oluşturmak
• Yasal gerekliliklere uymak ve  yerine getirilmesini temin etmek
• Bu politikanın yürütülmesi.için gerekli  kaynakların, imkanların ve ortamların temin edilmesini sağlamak


Tosyali-Cezayir kalite politikasının uygulanması tüm çalışanlarının gayret ve katkılarıyla yürütülecektir.

 

                                                                                                                                             MURAT OZDEMIR
                                                                                                                                             TOSYALI ALGERIA
                                                                                                                                             FACTORY MANAGER

 


QP-QMS-001
21.04.2018
Révision 02