Kurumsal / Çevre

ÇevreTosyalı holding, önce insan ve çevre sloganıyla yola çıkarak, yaptığı yatırımlarda bu konu üzerine hassasiyetle eğilmekte ve başarılı uygulamaları hayata geçirmektedir.


İnsan faktörünün önemini kavramış bir aile olarak, Tosyalı Holding, çalışanlarının refahını herşeyin üzerinde tutar. Sosyal Faaliyet uygulamaları ve özel günlerde çalışanlar arasında kaynaşmayı bir ilke edinmiştir.


Tüm yeni sistemler, çevre dostu ve rejenerasyon sistemleri ile birlikte kurulmaktadır. Böylelikle herhangi bir atık oluşmadan prosesler kendi içinde kapalı döngü olarak çalışması sağlanmaktadır. İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak, iş sahalarımızda ve dışında her türlü önlemler alınmıştır.


Çevreye Duyarlı bir sistem geliştirerek sürekli projeler üretmekte ve faaliyete geçirmektedir.
Bunlardan örnek verecek olursak;

• Mevcut toz toplama kapasitesinin yüksek olması, çevreye verilen toz miktarını ortadan kaldırmaktadır. Böylelikle hem İSG hem de Çevre açısından çalışanlarımız için temiz bir ortam sağlanmıştır.
• Sistemde kullanılan yağlar ile ilgili yapılan optimizasyon çalışmalarıyla atık olarak çıkan yağlar minimum seviyede tutulmaktadır.
• Su tesisleri su optimizasyonu ile kullanılan su ve enerji tasarrufu yapılmakta olup, hem enerji tasarrufu hem de makine suyu tüketimi azaltılmaktadır.
• Çevre düzenlemeleri çalışmalarına önem verilmektedir.
• Çelikhane on-line toz ölçüm sistemi ile toz ölçümleri anlık olarak yapılabilmektedir.
• Bacalardan emisyon ölçümleri alınmaktadır.
Yukarıdaki projeler gibi birçok proje üzerinde çalışılmakta olup, çevre ve ISG ile ilgili bir çok alanda iyileştirmeler yapılmakta ve milli servete katkıda bulunulmaktadır.