Kurumsal / Enerji

EnerjiTosyalı holding, En son teknolojilerin kullanıldığı, elektrik enerjisi, basınçlı hava, soğutma sistemleri izleme ve kontrol sistemlerini devreye alarak bu konuda örnek olunacak bir yapı sergilemektedir.
Bu sistemler ile ;


• Birim maliyetin düşürülmesi
• Verimliliğin arttırılması
• Önleyici ve kestirimci bakımların zamanlarının belirlenmesi
• İsrafın azaltılması / enerji tasarrufu
• Sistemlerin Optimum seviyede çalışması
• Sistem komponentlerinin eşit seviyede yorulması sağlanarak, maksimum ömür seviyelerinin arttırılması amaçlanmaktadır.


Tosyalı Holding Bünyesindeki bu sistemleri özetleyecek olursak;

Enerji izleme Sistemi :
SAP ile entegre edilebilir, Scada sistemi kullanılarak, Tüm tesislerin, aydınlatma sistemlerinden, filtre sistemlerine kadar tüm ana komponentlerin anlık, vardiyalık, günlük, haftalık, aylık enerji tüketimleri ve üretim/enerji maliyetleri belirlenmekte ve bu hesaplamalara göre oluşturulan raporlarda iyileştirme alanları tespit edilerek aksiyon alınmaktadır. Bu sistemler sayesinde tüm hatların bilgisi tek noktadan görülebilmekte ve kontrol edilebilmektedir.

Hava Kontrol ve Tüketim izleme Sistemi :
Kompresör yönetim sistemi yazılımı kullanılmak sureti ile tüm hatlarda kullanılan basınçlı hava bilgisi alınabilmekte ve sistemde herhangi bir kaçak olup olmadığı veya herhangi bir sistemin doğru çalışıp çalışmadığı ile ilgili bilgi alınarak doğru kapasite ihtiyacı, kompresör, hava optimizasyonu yapılabilmektedir. Yine bu sistemden elde edilen bilgiler ışığında daha düşük enerji ile hava kullanımı mümkün olmaktadır.

Soğutma Sistemleri Kontrol ve İzleme Sistemi :
Soğutma sistemlerinin daha verimli olması için, teknolojik alt yapı yatırımları yapılmış olup, böylelikle birim miktarda daha düşük enerji kullanarak soğutma işlemleri sağlanmakta, pompa gruplarını ve fanları basınç ve sıcaklık parametrelerine set edilmek suretiyle mevsimsel dönemlerde ve ihtiyaç duyulan basınç değerini yakalamak suretiyle maksimum verimlilik/minimum enerji tüketimi sağlanması hedeflenmektedir.

Aydınlatma Kontrol Sistemi :
Fabrika iç aydınlatma sistemi merkezi olarak kontrol edilebilmektedir. Bu kontrol sistemi sayesinde holler birbirinden bağımsız olarak %25-50-75-100 olarak aydınlatılabilmektedir. Bu sayede sistem enerji tüketimi yönetilmektedir.